Monday, March 23, 2020

"Saaluse maastik" 1961


"Saaluse maastik" õli, 1961 / ( Eesti kunsti ajalugu 2.köide, illustratsioon 173 )
"Saaluse landscape" oil, 1961 / ( History of Estonian Art volume 2, illustration 173 )

( Kavadi järv / Kavadi lake )

( mustvalge foto / black & white photo )

No comments:

Post a Comment